Steam comunei Gălănești

Comuna Gălănești

site-ul comunei Gălănești, județul Suceava

Buget 2013

2014

Buget

Buget iniţial/ModificăriExport selecţie

Export buget

Denumire indicatorCod
indicator
Prevederi anualePrevederi trimestriale 
Prevederi
ințiale
InfluențePrevederi
definitive
sprTrim ITrim IITrim IIITrim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02)00.012.842.90541.0262.883.931 565.736643.353878.690796.152 
VENITURI PROPRII (cod 00.02 - 11.02 - 37.02 + 00.15 + 00.16)48.02968.479 968.479 217.401216.318229.855304.905 
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)00.022.487.458 2.487.458 548.201637.818570.593730.846 
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)00.032.351.560 2.351.560 517.205606.826539.599687.930 
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05 + 00.06 + 00.07)00.04436.099 436.099 89.38088.30491.274167.141 
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02 + 04.02)00.06436.099 436.099 89.38088.30491.274167.141 
Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)03.026.717 6.717 1.076 2.9712.670 
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.186.717 6.717 1.076 2.9712.670 
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01 + 04.02.04)04.02429.382 429.382 88.30488.30488.303164.471 
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01161.634 161.634 27.62227.62327.62278.767 
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.04267.748 267.748 60.68260.68160.68185.704 
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09248.401 248.401 63.83163.83063.83156.909 
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 + 07.02.02 + 07.02.03 + 07.02.50)07.02248.401 248.401 63.83163.83063.83156.909 
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01 + 07.02.01.02)07.02.01125.846 125.846 31.46231.46131.46231.461 
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)07.02.01.0156.534 56.534 14.13414.13314.13414.133 
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice07.02.01.0269.312 69.312 17.32817.32817.32817.328 
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 + 07.02.02.02 + 07.02.02.03)07.02.02111.555 111.555 27.88927.88927.88927.888 
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)07.02.02.0146.548 46.548 11.63711.63711.63711.637 
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)07.02.02.028.347 8.347 2.0872.0872.0872.086 
Impozitul pe terenul din extravilan *)07.02.02.0356.660 56.660 14.16514.16514.16514.165 
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru07.02.0311.000 11.000 4.4804.4804.480-2.440 
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02 + 12.02 + 15.02 + 16.02)00.101.667.060 1.667.060 363.994454.692384.494463.880 
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 + 11.02.02 + 11.02.05 + 11.02.06 + 11.02.07)11.021.534.286 1.534.286 330.800421.500351.300430.686 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti11.02.021.098.000 1.098.000 230.800281.500254.300331.400 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06436.286 436.286 100.000140.00097.00099.286 
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02 + 16.02.03 + 16.02.50)16.02132.774 132.774 33.19433.19233.19433.194 
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)16.02.02115.523 115.523 28.88128.88028.88128.881 
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)16.02.02.0187.180 87.180 21.79521.79521.79521.795 
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)16.02.02.0228.343 28.343 7.0867.0857.0867.086 
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.0316.291 16.291 4.0734.0724.0734.073 
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati16.02.50960 960 240240240240 
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)00.12135.898 135.898 30.99630.99230.99442.916 
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02 + 31.02)00.1328.164 28.164 7.0417.0417.0417.041 
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 + 30.02.05 + 30.02.08 + 30.02.50)30.0228.164 28.164 7.0417.0417.0417.041 
Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.0528.164 28.164 7.0417.0417.0417.041 
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02 + 34.02 + 35.02 + 36.02 + 37.02)00.14107.734 107.734 23.95523.95123.95335.875 
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02 + 34.02.50)34.024.477 4.477 9089904.208 
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.024.477 4.477 9089904.208 
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03 + 35.02.50)35.0230.371 30.371 5.6425.6415.64213.446 
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.0130.371 30.371 5.6425.6415.64213.446 
Diverse venituri (cod 36.02.01 + 36.02.05 + 36.02.06 + 36.02.07 + 36.02.11 + 36.02.50)36.0272.886 72.886 18.22318.22118.22118.221 
Taxe speciale36.02.0615.825 15.825 3.9573.9563.9563.956 
Alte venituri36.02.5057.061 57.061 14.26614.26514.26514.265 
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01 + 37.02.50)37.02         
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03-287.500 -287.500 -50.000-100.000-50.000-87.500 
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04287.500 287.500 50.000100.00050.00087.500 
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.1515.307 15.307   10.5624.745 
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 + 39.02.03 + 39.02.04 + 39.02.07 + 39.02.10)39.0215.307 15.307   10.5624.745 
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat39.02.0715.307 15.307   10.5624.745 
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17340.14041.026381.166 17.5355.535297.53560.561 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)00.18340.14041.026381.166 17.5355.535297.53560.561 
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19 + 00.20)42.02340.14041.026381.166 17.5355.535297.53560.561 
B. Curente (cod 42.02.21 + 42.02.28 + 42.02.29 + 42.02.32 + 42.02.33 + 42.02.34 la42.02.37 + 42.02.40 + 42.02.41)00.20340.14041.026381.166 17.5355.535297.53560.561 
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri42.02.3426.000 26.000 12.000  14.000 
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.4122.140 22.140 5.5355.5355.5355.535 
Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc42.02.57292.000 292.000   292.000  
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare42.02.64 41.02641.026    41.026 

© 2011 - 2014 Johny. Toate drepturile rezervate. Site susţinut de CodeIASI Solution  CodeIASI Solution