Steam comunei Gălănești

Comuna Gălănești

site-ul comunei Gălănești, județul Suceava

Primăria

Conducere

Organigramă

Informații de interes public

Lista documentelor de interes public gestionate de primărie

Declarații de avere, declarații de interese

Venituri salariale

Buget

Buget

Execuție bugetară

Situații financiare

Investiții locale

Urbanism

Certificate de urbanism

Autorizații contrucție

Registrul local al spațiilor verzi

Formulare tipizate

Serviciul voluntar pentru situații de urgență

Consiliul local

Consilieri locali

Regulament de funcționare

Ĺžedințele Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local

Proiecte supuse dezbaterii publice

Comuna Gălăneşti

Ştiri/Anunţuri

Anunț prin publicitate somații/titluri executorii - 28.08.2014 14:35

În temeiul art. 44, alin. 5, din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, privind codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că, au fost emise acte administrative fiscale, pentru următorul contribuabil:

Nr.
crt.
Denumire
contribuabil
CNP Domiciliul Felul
actului
administrativ
Act administrativ
Nr./data
Suma
1. Bodnar Spiridon 1710523333214 sat Gălănești, nr. 125
com. Gălănești, jud. Suceava
Somație/
Titlu executoriu
286/03.02.2014
1/286/2014
200 lei
2. Bodnar Spiridon 1710523333214 sat Gălănești, nr. 125
com. Gălănești, jud. Suceava
Somație/
Titlu executoriu
645/03.03.2014
2/645/2014
300 lei
3. Bodnar Spiridon 1710523333214 sat Gălănești, nr. 125
com. Gălănești, jud. Suceava
Somație/
Titlu executoriu
2982/02.09.2014
3/2982/2014
200 lei
4. Bodnar Spiridon 1710523333214 sat Gălănești, nr. 125
com. Gălănești, jud. Suceava
Somație/
Titlu executoriu
2989/03.09.2013
4/2989/2013
100 lei
5. Bodnar Spiridon 1710523333214 sat Gălănești, nr. 125
com. Gălănești, jud. Suceava
Somație/
Titlu executoriu
2990/03.09.2013
5/2990/2013
500 lei
6. Bodnar Spiridon 1710523333214 sat Gălănești, nr. 125
com. Gălănești, jud. Suceava
Somație/
Titlu executoriu
2994/03.09.2013
6/2994/2013
100 lei
7. Bodnar Spiridon 1710523333214 sat Gălănești, nr. 125
com. Gălănești, jud. Suceava
Somație/
Titlu executoriu
2996/03.09.2013
7/2996/2013
200 lei
8. Bodnar Spiridon 1710523333214 sat Gălănești, nr. 125
com. Gălănești, jud. Suceava
Somație/
Titlu executoriu
2997/03.09.2013
8/2997/2013
100 lei
9. Bodnar Spiridon 1710523333214 sat Gălănești, nr. 125
com. Gălănești, jud. Suceava
Somație/
Titlu executoriu
2998/03.09.2013
6/2998/2013
100 lei
  Total         1.800 lei

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora, la sediul Primăriei Comunei Gălănești, jud. Suceava.

Prezentele acte administrative, se considera a fi comunicate în termen de 15 zile de la data afișării/publicării anunțului, respectiv 28.08.2014.

© 2011 - 2014 Johny. Toate drepturile rezervate. Site susţinut de CodeIASI Solution  CodeIASI Solution